باسمه تعالی

 

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر- واحد ۳۳ تهران در نظر دارد به منظور تقویت بنیه علمی دانشجویان رشته های مترجمی زبان انگلیسی و فرانسه دوره های آموزش کوتاه مدت زبان انگلیسی و فرانسه مبتنی بر محتوای رشته های موجود در این مرکز به دو روش ترمیک و فشرده پیش بینی و به اجرا درمی آید. اجرای این دوره ها سبب می شود که دانشجویان با سطح علمی مناسبتر و آمادگی بیشتری در کلاس های رسمی خود حضور پیدا کرده و به نوعی بر سطح کیفیت علمی آنها افزوده شود. بدیهی است شرکت در این کلاس ها اختیاری بوده و افراد داوطلب آزاد نیز می توانند در این دوره های آموزشی شرکت کنند.

لازم به ذکر است ثبت نام این دوره ها از امروز لغایت ۱۳۹۶/۶/۳۱ توسط آقای اختری در مرکز مزبور انجام شده و در صورت کفایت متقاضیان از ۱۳۹۶/۷/۱ کلاس ها شروع خواهد شد.

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر- واحد ۳۳ تهران

به اشتراک بگذارید...
فهرست