دومین جشنواره غذاهای فینگر فود روز چهار شنبه  ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ به همت امور فرهنگی پژوهشی مرکز با مشارکت جمعی از دانشجویان انجمن علمی آشپزی و استاد راهنما سرکار خانم مرشدی  در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳ تهران برگزار شد.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست