دومین جشنواره غذاهای ملل روز سه شنبه  ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۸ به همت امور فرهنگی پژوهشی مرکز با مشارکت جمعی از دانشجویان کانون ایران شناسی و گردشگری و استاد راهنما سرکار خانم مرشدی  در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳ تهران برگزار شد.

به اشتراک بگذارید...
فهرست