آشنایی و ورود به رشته روابط عمومی  >>>>  ثبت نام  >>>>

 

            ****برای ثبت نام کلیک کنید ****


 

معرفی رشته روابط عمومی ( کارشناسی ) :

کارشناس روابط عمومی بر خلاف ذهنیت عامه مردم سعی در پنهان ساختن اخبار بد ندارد همچنین وظیفه اش در بسط اطلاعاتی که مستقیما از سطوح بالاتر سازمان می گیرد، خلاصه نمی شود. بلکه کارشناس روابط عمومی یک مشاور است که جریان دو طرفه ارتباطی را بین شرکت و مخاطبان آن میسر می سازد و بر این اعتقاد است که رمز موفقیت یک برنامه ی موثر روابط عمومی، قابلیت انتقال پیام صحیح از راه صحیح، در زمان مطلوب و به فرد صحیح است. در واقع کارشناس روابط عمومی از یک سو وظیفه آگاه کردن، خبر دادن و مطلع کردن مردم از مقاصد مدیریت سازمان را بر دوش دارد و از سوی دیگر مسوولیت ارائه مشورتهای کارشناسانه با مدیریت موسسه در مورد طرز تفکر مردم و گروههای مورد توجه آن حوزه و تجزیه و تحلیل افکار عمومی و بررسی جامعه شناختی گرایشها و طرز تفکرهای مردم بر عهده او می باشد.

روابط عمومی علم و هنری است که در جهت گسترش تفاهم، دستیابی به اعتمادی دراز مدت بین سازمان و مخاطبان وظیفه بهره گیری از مشارکت مردم در جهت تحقق اهداف سازمانی را میسر می سازد. دسترسی به اطلاعات امروز از جمله حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود بنابراین یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ایجاد بستر سالم سریع و روان برای دستیابی شهروندان هر جامعه به اطلاعات مورد نیاز آسان می باشد ساخت این بستر در جوامع اطلاعاتی بسیار ساده و سهل تر از جوامع سنتی است. پاسخگویی و تنویر افکار عمومی نسبت به عملکردها و فعالیتها، ماهیت وجودی روابط عمومی را تشکیل می دهد. روابط عمومی با ایجاد تعامل دوسویه میان یک مجموعه و شهروندان از طریق به کارگیری شیوه های حرفه ای و منطقی می تواند روند اطلاع رسانی و پاسخگویی به مطالبات را در راستای مشتری مداری و مخاطب محوری هموار سازد.

روابط عمومی ها و رسانه ها با یک رویکرد مشترک اطلاع رسانی د رجهت ارتقای سطح آگاهی مردم و مخاطبان، همواره نیاز به تعامل و پویایی بیشتر در حوزه اطلاع رسانی مشترک دارند. درک مشترک انتظارات و محدودیتهای رسانه ها و روابط عمومی از حوزه عملکرد وظایف سازمانی و پذیرش این مهم که رکن اطلاع رسانی و پذیرش آن از سوی مخاطبان در گرو اعتماد سازی می باشد. می تواند در جهت تعمیق مناسبات سالم و سازنده را فراهم سازد که ایجاد این بستر و تحقق این امر از وظایف خطیر کارشناس حرفه ای است.

روابط عمومی در ساختار سازمانی نقش متنوع و چند بعدی دارد. از این لحاظ روابط عمومی ها نیازمند به کارگیری نیروی کارشناسی در حوزه های متفاوت روابط عمومی می باشند. به همین منظور رشته روابط عمومی با گرایش امور رسانه تدوین شده است.

 

مهارت ها:

تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه  

۲ برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

 ۳ مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

 ۴ بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها

 ۵ کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار

 ۶ برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار

۷ برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 ۸ برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای

 ۹ تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه

 ۱۰ تفکر نقادانه و اقتضایی

 ۱۱ خلاقیت و نوآوری


کارشناس خوب روابط عمومی بر خلاف ذهنیت عامه مردم سعی در پنهان ساختن اخبار بد ندارد همچنین وظیفه‌اش در بسط اطلاعاتی که مستقیما از سطوح بالاتر سازمان می‌گیرد، خلاصه نمی‌شود. بلکه کارشناس روابط عمومی یک مشاور است که جریان دو طرفه ارتباطی را بین شرکت و مخاطبان آن میسر می‌سازد و بر این اعتقاد است که رمز موفقیت یک برنامه‌ی مؤثر روابط عمومی، قابلیت انتقال پیام صحیح از راه صحیح، در زمان مطلوب و به فرد صحیح است. در واقع کارشناس روابط عمومی از یک سو وظیفه آگاه کردن، خبر دادن و مطلع کردن مردم از مقاصد مدیریت سازمان را بر دوش دارد و از سوی دیگر مسؤولیت ارائه مشورتهای کارشناسانه با مدیریت مؤسسه در مورد طرز تفکر مردم و گروههای مورد توجه آن حوزه و تجزیه و تحلیل افکار عمومی و بررسی جامعه‌شناختی گرایشها و طرز تفکرهای مردم بر عهده او می‌باشد

دروس تخصصی رشته  روابط عمومی:


اصول روابط عمومی، مدیریت و روابط عمومی، روابط عمومی عملی، تکنیکهای روابط عمومی، اقناع و تبلیغ، ارتباط با مطبوعات، ارتباطات شفاهی.


توانایی ها :

دانشجوی روابط عمومی باید دارای دوازده خصیصه باشد    >>>>>

داشتن ذوق و استعداد نویسندگی
کنجکاوی، تیزبینی و نکته سنجی
داشتن ضریب هوشی بالاتر از متوسط جامعه
توانایی جوشش با طبقات مختلف مردم
صبر و حوصله زیاد
داشتن توانایی جسمی و روانی برای دوندگی های اضطراری
قدرت تفکر سریع
عشق به کار خبری
مومن به رعایت اصول اخلاقی و داشتن تقوا
-۱۰
نداشتن خودبینی، غرور و تکبر، انزواجویی، ساده لوحی، تعصب فکری، فضل فروشی، گزافه گویی و تندخویی
-۱۱
داشتن توانایی های ارتباطی
-۱۲
داشتن حافظه ای بیش از حافظه ی متوسط جامعه( برای مصاحبه)
البته به ندرت ممکن است فردی بتواند از تمامی این خصایص برخوردار باشد و هدف از تجسم فردی با ویژگیهای دوازده گانه فوق صرفا ترسیم تصویری ایده ال از آن خصایص است که باید کوشش کرد تا حد امکان به آن دست یافت.
دانشجوی روابط عمومی نیز علاوه بر ویژگیهای لازم برای یک روزنامه نگار باید از توان تجزیه و تحلیل بالا، قدرت ریسک، توان کارهای اجرایی و قدرت سخنوری برخوردار باشد.

قابلیت ها :

۱ -جمع آوری اطلاعات و آمار در زمینه مطالب منتشره در وسائل ارتباط جمعی دولتی و خصوصی در ارتباط با وزارتخانه یا موسسه متبوع و تهیه گزارش لازم.
۲ – انجام امور مربوط به اجرای آئیننامههای مصوب در مورد هماهنگ کردن تبلیغات.
۳ – مطالعه و بررسی و رعایت موازین لازم برای برنامه های انتشاراتی و اطلاعات.
۴ – تهیه نشریات تبلیغاتی، فنی و بولتن های داخلی.
۵ – انجام امور مربوط به برگزاری جشنهای محلی، اجرای برنامه های رادیویی و تلویزیونی و یا مصاحبه با مقامات مربوط.
۶ – اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سعمی و بصری سازمان متبوع.
۷ – برقراری تماس با وزارتخانه ها و موسسات، ارگانهای دولتی و سفارت خانه ها به منظور هماهنگی و تنظیم برنامه های انتشاراتی، امور مسافرتها، پذیراییها و ملاقاتها، کنفرانسها، سمینارها و نظایر آن.
۸ – تهیه آمار و اطلاعات بیوگرافی از میهمانان خارجی و تهیه گزارش برای مقامات.
۹ – بررسی مدارک و اطلاعات در مورد طرح لوایح مربوط به سازمان متبوع و تعقیب آنها در مجلس و کمیسیونهای پارلمانی.
۱۰ – بررسی مدارک لازم در مورد طرح آئیننامه ها و تصویبنامه هایی که از طرف وزارتخانه متبوع و سازمانهای وابسته جهت تصویب به هیات دولت تقدیم میشود.
۱۱ – بررسی مطالب و مسائلی که توسط نمایندگان مجلس در ارتباط با وزارتخانه متبوع مطرح و عنوان میشود.
۱۲ – تحقیق در افکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط مشی برنامه های انتشاراتی و اطلاعاتی سازمان متبوع

دروس عمومی:

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ یک درس ازگروه درس (مبانی نظری اسلام) ۲
۲ یک درس ازگروه درس (انقلاب اسلامی) ۲
۳ یک درس ازگروه درس ( تاریخ اسلام ) ۲
۴ تربیت بدنی ۲ ۱
۵ یک درس ازگروه درس (آشنایی بامنابع اسلامی) ۲
جمع ۹

دروس مهارتهای مشترک:

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ مدیریت کسب وکار وبهره وری ۲
۲ اصول وفنون مذاکره ۲
۳ مدیریت مراکز وسازمانها های فرهنگی ۲
جمع ۶

دروس پایه:

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ سواد هنری ۲
۲ نظریه های ارتباط جمعی ۲
۳ تحولات اجتماعی ایران معاصر ۲
جمع ۶

دروس اصلی:

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ هنر ورسانه ۲
۲ ارتباطات سیاسی ۲
۳ کارگاه عکاسی و فیلمبرداری ۱
۴ فناوری نوین ارتباطی ۲
۵ زبان تخصصی ۲
۶ سواد رسانه ای ۲
جمع ۱۱

دروس تخصصی:

ردیف نام درس تعداد واحد
۱ شیوه های اقناع وتبلغ ۲
۲ شبکه های اجتماعی ۲
۳ برگزاری جشنواره ها سمینارها ونمایشگاه ها ۲
۴ برنامه ریزی و بودجه درروابط عمومی ۲
۵ مدیریت راهبردی سازمان ۲
۶ قوانین ومقررات در روابط عمومی ۲
۷ دیپلماسی فرهنگی ۲
۸ پژوهشهای اینترنتی ۲
۹ نظام پیشنهادات ۲
۱۰ تفسیر آماری ۲
۱۱ رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان ۲
۱۲ اقدام پژوهی ۲
۱۳ تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی ۲
۱۴ شیوه های تاثیر برافکار عمومی ۲
جمع ۲۸

دروس آموزش در محیط کار:

ردیف نام دوره تعداد واحد
۱ کاربینی ۱
۲ کارورزی ۱ ۲
۳ کارورزی ۲ ۲

 

 

 

دروس پیشنهادی ترم اول :

نام درس تعداد واحد دروس پیش نیاز
کاربینی ۱
سواد هنری ۲
نظریه های ارتباط جمعی ۲
تحولات اجتماعی ایران معاصر ۲
هنر و رسانه ۲
ارتباطات سیاسی ۲
کارگاه عکاسی و فیلمبرداری ۱
فناوری نوین ارتباطی ۲
دو درس عمومی ۴

 

 

دروس پیشنهادی ترم دوم :

نام درس تعداد واحد دروس پیش نیاز
زبان تخصصی ۲
سواد رسانه ای ۲
شیوه های اقناع و تبلیغ ۲ سواد هنری
شبکه های اجتماعی ۲ فناوری نوین ارتباطی
برگزاری جشنواره های، سمینارها و نمایشگاه ها ۲
برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی ۲
کارورزی (۱) ۲
دو درس عمومی ۴
مهارتهای مشترک ۲

 

 

دروس پیشنهادی ترم سوم :

نام درس تعداد واحد دروس پیش نیاز
مدیریت راهبردی سازمان ۲
قوانین و مقررات در روابط عمومی ۲
دیپلماسی فرهنگی ۲
پژوهشهای اینترنتی ۲ فناوری نوین ارتباطی
نظام پیشنهادها ۲
تفسیر آماری ۲
مهارت های مشترک ۲
دو درس عمومی ۴

 

 

دروس پیشنهادی ترم چهارم :

نام درس تعداد واحد دروس پیش نیاز
رفتار شناسی فرهنگی ایرانیان ۲
اقدام پژوهی ۲
تحلیل محتوای پیام های ارتباطی ۲ تفسیر آماری
روش های تاثیر بر افکار عمومی ۲
کارورزی (۲) ۲
مهارت مشترک ۲
دو درس عمومی ۴

 

 

مشاغل :

۱ کارشناس تبلیغات

۲ مدیر روابط عمومی

۳ پژوهشگر افکار سنجی و مطالعات اجتماعی

 

موقعیت شغلی : >>>
تعداد فارغ التحصیلان رشته علوم ارتباطات از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۷۳ حدود یک هزار نفر برآورد شده است و از این تعداد تنها ۶۰ نفر در مطبوعات مشغول به کار هستند و ۹۴۰ نفر بقیه به مشاغل غیرمطبوعاتی اشتغال دارند؟
بدون شک عوامل بسیاری در این مساله نقش داشته اند اما یکی از مهمترین دلایل این است که تعدادی از دانشجویان در طی سالهای فوق، رشته علوم ارتباطات را بدون شناخت لازم و از سرناچاری و یا به طور اتفاقی انتخاب کرده اند. در نتیجه آمادگی و توانایی لازم را برای حضور در مطبوعات نداشته اند از سوی دیگر وابستگی اکثر مطبوعات آن دوران به ارگانهای دولتی و شرایط دشوار استخدام، عامل مهمی در عدم حضور فارغ التحصیلان این رشته در شغلهای مربوط بوده است.
البته در حال حاضر اکثر فارغ التحصیلان این رشته جذب بازار کار می شوند برای مثال قریب به اتفاق دانشجویان فارغ التحصیل سال ۷۵ دانشگاه علامه طباطبایی وارد بازار کار مربوط به رشته تحصیلی خود چه در زمینه روزنامه نگاری و چه در زمینه روابط عمومی شده اند.

فرصت های شغلی فارغ التحصیلان روابط عمومی نیز در حال حاضر بهتر شده است چرا که زمانی کار روابط عمومی سازمانهای دولتی مساوی با شیرینی دادن در جشنها و پلاکارد زدن و عرض تسلیت دادن در زمان سوگواری ها بود اما امروزه مردم انتظار بسیاری از روابط عمومی سازمانها دارند و مایلند آن ها را در جریان آخرین اطلاعات و اخبار درون سازمانی قرار دهند و همچنین نظرات و دیدگاههایشان را به گوش مسوولین سارمانها برسانند. کاری تخصصی که از عهده هر فردی بر نمی آید و به همین دلیل سازمانها ترجیح می دهند که از فارغ التحصیلان روابط عمومی برای کار در این بخش مهم و حیاتی بهره ببرند. روابط عمومی فعالیتی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از طریق آن، افراد و سازمان­ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند به دست آورند و در حقیقت بخشی از مدیریت است و در اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجراء، پای پیشرفت، گوش شنوا، چشم بینا و زبان گویای سازمان مدیریت آن را ایفا می‌کند که زیرنظر بالاترین مقام دستگاه و سازمان انجام وظیفه نماید. روابط عمومی در حقیقت شبکه هوشیار، بانک اطلاعات، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام و با نگرش ها و تمایلات و عادات و سلایق متفاوت است و باید خصلتهایی چون قانونمداری، نظم، شجاعت، ابراز عقیده، تحمل شنیدن آرای مخالفان، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران و صداقت رشد و توسعه نماید. مهارتهای علمی، احساس مسئولیت اخلاقی، آگاهی از سازمان، آگاهی از جامعه، نوآوری و خلاقیت، آشنایی با علوم اجتماعی و روزنامه نگاری و قدرت نویسندگی، گوش دادن مؤثر و همدلی و ایمان به حقانیت مخاطب از جمله ویژگیهای بارز روابط عمومی است. روابط عمومی‌ ضمن‌ اینکه با مشکلات‌ و مسایل‌ زیادی‌ روبرو بوده بهره‌گیری‌ از دانش‌ و تکنیک‌های‌ مؤثر اطلاع‌رسانی‌ و با ‌بهره‌گیری از ابزارهای‌ نوین‌ ارتباطی‌ از جمله‌ اینترنت‌، کارهای گرافیکی، انتشارات و ارسال ایمیل و پیام کوتاه‌، وظایف‌ بنیادی‌ و اساسی‌ خویش‌ را در زمینه‌های‌ گوناگون‌ ارتباطات‌ درون‌ و برون‌سازمانی‌ در جهت آگاه‌ ساختن‌ سایرین نسبت‌ به‌ عملکرد سازمان‌ و تلاشها و فعالیتهای‌ این‌ مرکز آموزش عالی به نحو مؤثری‌ پیش‌ برده‌ است‌.

، احترام به حقوق فردی و اجتماعی دیگران و صداقت رشد و توسعه نماید. مهارتهای علمی، احساس مسئولیت اخلاقی، آگاهی از سازمان، آگاهی از جامعه، نوآوری و خلاقیت، آشنایی با علوم اجتماعی و روزنامه نگاری و قدرت نویسندگی، گوش دادن مؤثر و همدلی و ایمان به حقانیت مخاطب از جمله ویژگیهای بارز روابط عمومی است. روابط عمومی‌ ضمن‌ اینکه با مشکلات‌ و مسایل‌ زیادی‌ روبرو بوده بهره‌گیری‌ از دانش‌ و تکنیک‌های‌ مؤثر اطلاع‌رسانی‌ و با ‌بهره‌گیری از ابزارهای‌ نوین‌ ارتباطی‌ از جمله‌ اینترنت‌، کارهای گرافیکی، انتشارات و ارسال ایمیل و پیام کوتاه‌، وظایف‌ بنیادی‌ و اساسی‌ خویش‌ را در زمینه‌های‌ گوناگون‌ ارتباطات‌ درون‌ و برون‌سازمانی‌ در جهت آگاه‌ ساختن‌ سایرین نسبت‌ به‌ عملکرد سازمان‌ و تلاشها و فعالیتهای‌ این‌ مرکز آموزش عالی به نحو مؤثری‌ پیش‌ برده‌ است‌.

 

 

                                ****برای ثبت نام کلیک کنید ****

  ****برای ثبت نام کلیک کنید **** 

      ## برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید ##

      ## برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید ##


 

به اشتراک بگذارید...
فهرست