آشنایی و ورود به رشته مترجمی زبان انگلیسی  >>>>  ثبت نام  >>>>

 

            ****برای ثبت نام کلیک کنید ****


آشنایی با رشته مترجمی زبان انگلیسی : >>>>

۱ -  مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب و متون رسمی

ازآنجایی که ترجمه آثار مکتوب خصوصا متون رسمی هرکشور ازجهات مختلف ( تجاری حقوقی سیاسی  فرهنگی)بسیار حائز اهمیت میباشد دقت نظر در ترجمه صحیح منطبق بر متن ودوراز ایهام و ابهام در کنار رسایی ووضوح آن وظیفه هر مترجم آثار مکتوب ومتون رسمی زبان انگلیسی است لذایک مترجم آثار مکتوب ومتون رسمی زبان انگلیسی نه تنها باید دانش ومهارت های زبانی بالایی داشته باشد بلکه باید بامفهم اولیه تجارتی  حقوقی سیاسی فرهنگی و...... نیز آشنا بوده و توانایی درک وترجمه ی آنها را داشته باشد.

۲ -  مترجمی آثار دیداری و شنیداری :

مترجمی زبان آثار دیداری و شنیداری در حقیقت ترجمه انواع آثار دیداری و شنیداری می باشد که در دو زبان فارسی  انگلیسی تهیه و تدوین شده است.یک مترجک آثار دیداری و شنیداری باید توانایی ترجمه انواع آثار دیداری و شنیداری زبان فارسی و انگلیسی را داشته باشد تا بتواند در دارالترجمه ها ادارات دولتی و سازمان های غیر دولتی مطبوعات و رسانه های عمومی و… مسئول انجام فعالیت حرفه ای ترجمه آثار دیداری و شنیداری شود.یک مترجم آثار دیداری و شنیداری باید کار خود را با چنان دقتی انجام دهد که شنونده . یا بیننده بتواند به راحتی و بدون هیج اشکالی با آن ارتباط برقرار کند این امر نیاز به مهارتهای گفتاری و شنیداری موثر توام با دانش زبانی و گنجینه گسترده ای از واژگان دراین زمینه موثر است.

 

        مهارت ها >>


 • _ ارائه گزارش نویسی و مستند سازی
 • - ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها در روند شکل گیری آنها
 • - انجام کار گروهی
 • -طبقه بندی و پردازش اطلاعات دیداری و شنیداری
 • - بهره گیری از رایانه
 • - برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • - سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • - خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی و اعتلای مهارت های ترجمه
 • - ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی
 • - رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • - اجرای الذامات بهداشت، ایمنی محیط زیست(HSE)
 • - خلاقیت و نوآوری در ارائه ترجمه بهتر و کاربردی تر.
 

 

 

مترجمی زبان انگلیسی (آثار مکتوب و متون رسمی) :

 جدول دروس عمومی :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
۱
فارسی
۳
۲
زبان خارجی
۳
۳
یک درس از گروه درس مبانی نظر اسلام
۲
۴
یک درس از گروه درس اخلاق و تربیت اسلام
۲
۵
تربیت بدنی
۱
۶
جمعیت و تنظیم خانواده
۲
 
جمع کل
۱۳
جدول دروس مهارت های مشترک :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
۱
اخلاق حرفه ای
۲
۲
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲
۳
کارآفرینی
۲
۴
فرهنگ ملل
۲
 
جمع کل
۸
جدول دروس پایه :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
۱
خواندن ودرک مفاهیم پایه
۲
۲
دستور زبان پایه
۲
۳
آزمایشگاه پایه
۱
۴
گفت وشنود پایه
۲
۵
اصول وروش ترجمه پایه
۲
۶
جمع
۹
 جدول دروس اصلی :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
۱
دستور زبان مقدماتی
۲
۲
اصول نگارش
۳
۳
گفت وشنود مقدماتی
۲
۴
مکالمه موضوعی
۲
۵
واژه شناسی
۲
۶
خواندن و درک مفاهیم مقدماتی
۲
۷
خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه
۲
۸
ترجمه متون ساده
۲
۹
آزمایشگاه مقدماتی
۱
۱۰
آزمایشگاه پیش متوسط
۱
 
جمع
۱۹
جدول دورس تخصصی :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
۱
کاربرد اصطلاحات در ترجمه
۳
۲
کارگاه ترجمه آثار مکتوب انگلیسی
۱
۳
کارگاه ترجمه آثار مکتو بفارسی
۱
۴
کارگاه ترجمه متون رسمی انگلیسی
۱
۵
کارگاه ترجمه متون رسمی فارسی
۱
۶
خواندن ودرک آثار مکتوب
۲
۷
خواندن ودرک متون رسمی
۲
۸
ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی اداری و بازرگانی
۲
۹
ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی حقوقی
۲
۱۱
ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی سیاسی
۲
۱۲
ترجمه کاربردی آثار مکتوب و متون رسمی  رسانه ای
۲
۱۳
جمع
۱۹
 جدول دروس آموزش در محیط کار :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
۱
کاربینی (بازدید)
۱
۲
کارورزی (۱)
۲
۳
کاروزی (۲)
۲
 
جمع
۵
 

 

 

مترجمی زبان انگلیسی (آثار دیداری و شنیداری) :

 

                                     جدول دروس عمومی :

 جدول دروس مهارت های مشترک :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
۱
اخلاق حرفه ای
۲
۲
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲
۳
کارآفرینی
۲
۴
فرهنگ عمومی
۲
جمع
۸
 جدول دروس پایه :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
 
 
۱
خواندن و درک مفاهیم پایه
۲
 
۲
دستور زبان پایه
۲
 
۳
آزمایشگاه پایه
۱
 
۴
گفت و شنود پایه
۲
 
۵
اصول و روش ترجمه پایه
۲
 
جمع
۹
 
 جدول دروس اصلی  :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
 
 
۱
دستور زبان مقدماتی
۲
 
۲
اصول نگارش
۳
 
۳
گفت و شنود مقدماتی
۲
 
۴
مکالمه موضوعی
۲
 
۵
واژه شناسی
۲
 
۶
خواندن و درک مفاهیم مقدماتی
۲
 
۷
خواندن و درک مفاهیم پیش متوسطه
۲
 
۸
ترجمه متون ساده
۲
 
۹
آزمایشگاه مقدماتی
۱
 
۱۰
آزمایشگاه پیش متوسطه
۱
 
جمع
۱۹
 
 جدول دروس تخصصی   :
ردیف
نام درس
تعداد واحد
 
 
۱
کاربرد اصطلاحات در ترجمه
۳
 
۲
ترجمه شفاهی آثار دیداری (انگلیسی به فارسی)
۲
 
۳
ترجمه شفاهی آثار دیداری (فارسی به انگلیسی)
۲
 
۴
ترجمه شفاهی آثار شنیداری

(انگلیسی به فارسی)
۱
 
۵
ترجمه شفاهی آثار شنیداری

(فارسی به انگلیسی)
۱
 
۶
ترجمه مفاهیم و اصطلاحات امور اقتصادی و بازرگانی
۲
 
۷
ترجمه مفاهیم و اصطلاحات امور فرهنگی و هنری
۲
 
۸
ترجمه مفاهیم و اصطلاحات امور رسانه ای
۲
 
۹
ترجمه مفاهیم و اصطلاحات امور گردشگری
۲
 
جمع
۱۷
 
 

 

 

 جدول دروس آموزش در محیط کار :
ردیف
نام دوره
تعداد واحد
۱
کاربینی (بازدید)
۱
۲
کارورزی ۱
۲
۳
کاورزی ۲
۲
 

 

مشاغل : 

 
  • –    کمک مترجم آثار دیداری و شنیداری در صدا و سیما
  • –    کمک مترجم در مراکز غیر دولتی
  • –    کمک مترجم در همایش ها و سمینارهای بین المللی
 • –    کمک مترجم در مراکز سیاحتی و گردشگری بین المللی
 

 * گرایش های رشته زبان در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کارشناسی

کارشناسی حرفه ای مترجمی – خبر انگلیسی، کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی

*  گرایش های رشته زبان در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کاردانی

کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی – آثار دیداری و شنیداری، کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی – آثار مکتوب و متون رسمی

  

بازار کار و آینده شغلی رشته مترجمی زبان انگلیسی :

۱-  امکان تدریس این رشته ها در مراکز آموزشی دولتی و خصوصی بخشی از بازار کار این رشته ها را فراهم آورده است.
۲- کار مترجمی این رشته ها در صورتی که گرایش مترجمی را انتخاب کرده باشید موقعیت مناسبی را برای شما فراهم می کند.
۳-  وزارت امور خارجه به عنوان اصلی ترین مرکز جذب دانشجویان فارغ التحصیل دانشکده های زبان سراسر کشور محسوب می شود و تعامل بین دانشکده زبان های خارجی با وزارت خارجه گرچه در شکل ایده آل خود قرار ندارد ولی در آینده نه چندان دور این ارتباط به نحو مطلوبی شکل خواهد گرفت.
۴-  بازار کار رشته های مترجمی زبان های خارجی ارتباط مستقیمی با خارجیان و کار در خارج از کشور دارد و این نحو ارتباط می تواند در این بخش ها صورت پذیرد.
۵- در بخش فرهنگ: ارتباطات و رفت و آمدهایی که در اثر برگزاری سمینارها، جشنواره ها، نمایشگاه ها و مانند آن برگزار می شود فضای مناسبی برای استفاده از دانش آموختگان این رشته هاست.
۶-  رونق بازار ترجمه آثار خارجی در اثر حمایت های بخش دولتی و خصوصی می تواند اشتغال مناسبی باشد برای تحصیل کردگان این رشته ها.
۷-  در بخش صنعت: رفت و آمد در بخش صنعت و بازرگانی و به طور عموم در حوزه اقتصاد بسیار گسترده است و حضور مترجمان در کارخانه ها، ادارات و وزارتخانه ها برای ارتباط با بخش های خصوصی و دولتی کشورهای خارجی بخش وسیع و مهمی است برای جذب دانش آموختگان رشته های زبان خارجی.
۸-  استفاده از اینترنت و منابع خارجی در بخش های خصوصی و دولتی و ارتباط آنها با دنیای خارج بسیار گسترده شده و دانستن زبان خارجی و تسلط بر یک زبان به نحوی که بتوان مخاطب را جذب نمود موقعیت خوبی را فراهم نموده است.

 

 

       ****برای ثبت نام کلیک کنید ****

      ****برای ثبت نام کلیک کنید ****                                                            ## برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید ##

                                                            ## برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید ##

به اشتراک بگذارید...
فهرست