عصر روز یکشنبه ۱۳آبان ماه سال جاری به مناسبت هفته تربیت بدنی، مسابقه ورزشی دانشجویان مرکز برگزار شد.

در این مسابقات که به همت انجمن ورزشی مرکز با همکاری امور فرهنگی مرکز برگزار شد، شرکت کنندگان در رشته های ورزشی پرتاب دارت، تنیس روی میز، و شطرنج با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این برنامه با هدف تجدید روحیه و تقویت نشاط فضای دانشجویی برگزار گردید و دانشجویان در دو گروه دختران و پسران شرکت نمودند.

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست