pic

معاونت فرهنگی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳ ضمن گرامی داشت یاد و خاطره همه شهدای دانشجو و پیگیری آرمان آنها در عرصه علم و عمل و همچنین تبریک روز دانشجو، همه عناصر فعال دانشجویی را به همدلی در راستای تحقق اهداف والای این جنبش دعوت می نماید.

معاونت فرهنگی ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست