قابل توجه دانشجویان گرامی:

به استحضار می رساند جهت شناسایی بیشتر دانشجویان نخبه ورزشی و علاقمندان به رویدادهای ورزشی دانشگاه، سامانه شناسایی علایق ورزشی دانشجویان واحد استان تهران  شرق بارگذاری شده است، لذا دانشجویان علاقمندان می بایست با مراجعه به پورتال واحد استان تهران شرق،  به آدرس https://te.uast.ac.ir/fa   در صفحه اصلی و ورود به لینک مربوط به سامانه شناسایی علایق ورزشی دانشجویان، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.

 

 

 

امور فرهنگی مرکزآموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳ تهران

به اشتراک بگذارید...
فهرست