قابل توجه دانشجویان گرامی :کلاس های استاد محترم دکتر بنائیان سفید روز سه شنبه مورخ ۲مرداد ماه ۹۷ برگزار نمی شود ؛ لذا متعاقباً کلاس جبرانی اعلام خواهد شد.

به اشتراک بگذارید...
فهرست