….قابل توجه دانشجویان محترم….


برای ثبت نام در عمره دانشجویی به سایت www.labbayk.com مراجعه کرده و تا تاریخ ۹۳/۰۸/۱۰ ثبت نام کنید.

 

معاونت فرهنگی واحد ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست