غدیر خم نام ناحیه ای در میان مکه و مدینه است که بر سر راه حاجیان قرار دارد وبه خاطر وجود برکه ای دراین محل که در آن آب باران جمع می شده است به این نام شهرت یافته است. غدیر در ۳-۴ کیلومتری جحفه واقع شده و جحفه در ۶۴ کیلومتری مکه قرار دارد که یکی از میقات های پنجگانه است. در جحفه راه اهالی مصر، مدینه، عراق، شام از یکدیگر جدا می شود. غدیر خم به سبب وجود آب و چندین درخت کهنسال محل توقف و استراحت کاروانیان بود، اما گرمایی طاقت فرسا داشت. پیامبر اسلام در ۱۸ ذی الحجه سال ۱۰ هجری قمری حضرت علی بن ابیطالب را ” ولی”  مومنان اعلام کرد، که سالروز این واقعه مهم میان شیعیان به “عید غدیر” شهرت دارد. حضرت محمد (ص)، در بازگشت از آخرین حج خود همه مسلمانانی که در حج شرکت داشتند را در غدیر خم جمع کرد و خطبه ای ایراد کرد که عبارت معروف ( من کنت مولاه فهذا علی مولاه – هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست ) قسمتی از آن می باشد ولی یا مولا به معنای رهبر یا دوست قابل اعتماد و با کلمه ولایت ( با کسر واو ) یا ولایت ( با فتح واو ) که حکومت، غلبه معنوی و قدرت معنی می دهد، مرتبط است. وقوع این رخداد و بیان سخنان با تفاوت هایی در عبارات حدیث متواتر مورد قبول بین تمام مسلمین می باشد.

به اشتراک بگذارید...
فهرست