** دانشگاه جامع علمی کاربردی  **

 

   برای ورود به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی  برروی *  لینک *  کلیک کنیداز زمانی که قرار شد نماینده‌ای از نشریات دانشجویی در محضر رهبر انقلاب سخنرانی داشته باشد، قرائت این متن به خانم مهرابی واگذار و قرار شد متن با مشورت تمام اعضا نوشته شود. در همین راستا جلساتی برگزار و محورهایی پیشنهاد شد که عموما در فضای دانشجویی و به طور خاص در حوزه مطالبات نشریات دانشجویی بود.

یکی از این موارد بحث ممیزی قبل از انتشار بود که متاسفانه  در دولت دوازدهم نیز اجرا می‌شود و مورد اعتراض نشریات و مدیران مسئول آنها قرار گرفته است. بنابراین یکی از موارد اصلی که  قرار شد که در این دیدار به طور جدی مطرح شود، بحث ممیزی‌ها بود که متاسفانه  ضریب مناسبی نیافت.

یک روز مانده به دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب بود که جلسه نهایی اعضای شورا برای تعیین ساختار و شاکله اصلی متن برگزار و قرار شد صبح روز دیدار  متنی که تهیه شده بود دوباره در جمع اعضای شورا مورد ارزیابی و ویرایش نهایی قرار گیرد. در کمال تعجب نه تنها صبح روز دیدار، خانم مهرابی جلسه‌ای تشکیل نداد، بلکه متن را هم برای تایید نهایی اعلام نکرد.

همان زمان حدس زدیم شاید متن دارای نکاتی است که تمایل ندارند، ما هم اطلاع داشته باشیم و اقدام خودسری صورت گرفته است اما بنا را بر راستگویی و وفای به عهد گذاشتیم. در نهایت متنی در مقابل رهبر انقلاب قرائت شد که با محورهای پیشنهادی در تضاد صد درصدی بود.

متنی که قرائت شد بیشتر شبیه قطعنامه پایانی کنگره احزابی مانند “اتحاد ملت” یا بیانیه “بنیاد باران” بود و هیچ نسبتی با یک متن دانشجویی دغدغه محور نداشت.

 

 

 


برای آشنایی با رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ( اخبار و اطلاعات ) بر روی لینک کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست