بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کاردانی مدیریت کسب وکار ورودی ۹۳۱ میرساند کلاس استاد توانا درس کسب و کار از دیدگاه اسلام و مبانی سازمان و مدیریت روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۷/۱۶ برگزار نخواهد شد.
واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست