دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۳
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کاردانی هتلداری ورودی ۹۲۱ میرساند کلاس استاد مرشدی درس قنادی روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۷/۱۶ برگزار نخواهد شد.
واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست