بدین وسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلاس اخلاق اسلامی روز دوشنبه استاد مریم صرفی مورخ ۹۳/۰۷/۱۴ برگزار نخواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست