بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های استاد فرشاد عباسی فرد روز سه‌ شنبه ۲۲ مهرماه ۹۳ برگزار نخواهد شد.


واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست