بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه کلاس های استاد فلاح در روزهای یکشنبه  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ برگزار نخواهد شد.

 

واحد آموزش

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست