بدین وسیله به اطلاع میرساند کلیه کلاسهای استاد مرجب در روزهای یکشنبه و سه شنبه مورخ ۹۳/۰۹/۲۳ و ۹۳/۰۹/۲۵ برگزار نخواهد شد.
واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست