بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه کلاس های استاد یزدانی در روزهای پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، شنبه ۱۹ اردیبهشت و یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۴ برگزار نخواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست