بدینوسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های خانم استاد خزعلی در روز پنجشنبه مورخ ۱۱ آذر ۹۵ برگزار نخواهد شد.

 

واحد امور اساتید

به اشتراک بگذارید...
فهرست