بدینوسیه به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های استاد رفیعی در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۴ در محل هتل هما برگزار خواهد شد.

واحد آموزش

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست