بدینوسیه به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس های استاد لطفی در روز چهارشنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ۹۴ در محل هتل هما برگزار خواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست