عشق از روز ازل آینه دار زینب است

صبر ما از صبر و عزم استوار زینب است

در جهان آفرینش بین زن ها روزگار

تشنۀ شهد ولایت از وقار زینب است

میلاد مظهر صبر و شکیبایی، تجسم عینی علم و عفاف زینب کبری (س) مبارک باد

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست