امروز : جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ - ۲۱:۱۱ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نقص پرونده – کاردانی حرفه ای حقوق مهر ۹۲

قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای حقوق مهر ۹۲ اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده  ۳ جعفری عراقی مقدم پروانه سادات کپی کارت ملی ۴ حقیری مرضیه  تاییدیه تحصیلی۹۳/۰۴ ۵ خوش بخت سهیلا اصل دیپلم۹۲/رسید اقدام تاییدیه تحصیلی ۶ دامن کشیده سحر Read More

قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای حقوق مهر ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۳ جعفری عراقی مقدم پروانه سادات کپی کارت ملی
۴ حقیری مرضیه  تاییدیه تحصیلی۹۳/۰۴
۵ خوش بخت سهیلا اصل دیپلم۹۲/رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۶ دامن کشیده سحر اصل دیپلم۹۲/رسید اقدام تاییدیه تحصیلی/کپی کارت ملی
۷ رادپور مهتاب رسید اقدام تاییدیه
۸ رحیمی شایگان فهیمه رسید اقدام تاییدیه
۹ ریاضتی کشه بهاره اصل دیپلم۹۲-مغایرت معدل
۱۰ سیفی فاطمه تاییدیه تحصیلی۹۳/۰۳ 
۱۱ صادقی مریم اصل دیپلم۹۲
۱۲ طامه بتول رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۱۳ طاهر خانی مریم تاییدیه تحصیلی۹۲/۶
۱۴ علی دوست رقیه رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۱۵ قبادزاده خانقشلاقی پروین ۳ قطعه عکس/اصل دیپلم۹۲
۱۷ محبعلی فاطمه تاییدیه تحصیلی۹۳/۰۳
۱۸ محمدی موسوی فاطمه سادات اصل دیپلم۹۲
۱۹ مهرجو زهرا ۳ قطعه عکس
۲۰ میسمی مینا رسید اقدام تاییدیه تحصیلی/۳ قطعه عکس
۲۱ نیازی شریف الهام رسید اقدام تاییدیه تحصیلی/کپی کارت ملی
۲۲ یوسفی منصوره اصل دیپلم
۲۳ هاشمی پور ناهید مغایرت
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی نقص پرونده – کاردانی حرفه ای حقوق مهر ۹۲

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.