قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای هتلداری مهر ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ اینانلوشویکلو زینب تعویض عکس-رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۲ بابائی فوزیه  تاییدیه تحصیلی
۳ زارع سحر رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۴ عالی ندا اصل دیپلم
۵ علومی حدیثه ۳ قطعه عکس- رسید اقدام تاییدیه تحصیلی
۶ مقامی فروغ گوهر تاییدیه تحصیلی
۷ موسوی ابربکوه سیده وحیده اصل دیپلم–تاییدیه تحصیلی
۸ هجریان سارا  تاییدیه تحصیلی
به اشتراک بگذارید...
فهرست