قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای کسب و کار بهمن ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ بیگی مریم اصل دیپلم۹۱/تاییدیه تحصیلی۹۲/۱۱
۲ سعیدفر فاطمه کپی کارت ملی
۳ فیضی فاطمه مغایرت معدل مجدد
۴ قاسم خانی الهه اصل دیپلم۹۱/
به اشتراک بگذارید...
فهرست