قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی حرفه ای گردشگری بهمن۹۱
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ ضرغام نژاد پارمیدا تعویض ۱۲ قطعه عکس
۲ نعمت زاده زهرا لیست قبولی سازمان سنجش
به اشتراک بگذارید...
فهرست