قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای آشپزی بهمن ۹۲
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ جداری مهدی پور نرگس عکس
۲ حودانلو زهره استعلام
۳ شهبازی نادیا تعویض عکس-استعلام
۴ صفارزاده قندهاری ترمه گواهی موقت ۹۲/۱۱
۵ عسکری طرقی فخری پیوست ۳ و ریز نمرات-گواهی موقت ۹۲/۱۱-استعلام
به اشتراک بگذارید...
فهرست