امروز : چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ - ۴:۴۳ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نقص پرونده کارشناسی حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی  حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲ اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده  ۱ آقاصادقی فاطمه مدارک اشتغال به کار ۲ ابراهیمی نسرین گواهی موقت کاردانی- جواب استعلام- ۳ احمدی زهرا ۲ قطعه عکس-جواب استعلام ۴ اکبری فاطمه گواهی Read More

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی  حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ آقاصادقی فاطمه مدارک اشتغال به کار
۲ ابراهیمی نسرین گواهی موقت کاردانی- جواب استعلام-
۳ احمدی زهرا ۲ قطعه عکس-جواب استعلام
۴ اکبری فاطمه گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۵ اموری اهوازی زهرا جواب استعلام
۶ بابک مریم جواب استعلام
۷ بافتی زاده رمضان سپیده جواب استعلام-۶ قطعه عکس
۸ بخشیان سمیه جواب استعلام
۹ بذار هتکه لوئی سمانه جواب استعلام
۱۰ برآهوئی زهرا جواب استعلام
۱۱ پاشوی سمیه گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۱۲ پورتقی کیا رحیمه کپی توضیحات شناسنامه-جواب استعلام
۱۳ جعفری خدیجه گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۱۴ جهانی سمیه جواب استعلام-مدارک اشتغال به کار
۱۵ حسنی زهرا تعویض عکس-گواهی موقتکاردانی – جواب استعلام
۱۶ حسین زاده مقدم فاطمه جواب استعلام
۱۷ خدابخش دامغانی نژاد شکوفه اصل گواهی موقت کاردانی -جواب استعلام-کپی تمام صفحات شناسنامه
۱۸ خدادی مریم جواب استعلام
۱۹ رحمن وند زهرا تعویض عکس-گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۲۰ رضائی برمی سمیرا گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۲۱ رضائی مقدم معصومه عکس-مدارک اشتغال به کار-گواهی موقت کاردانی- جواب استعلام
۲۲ صادقی پری المیرا جواب استعلام
۲۳ علی محمدی چهارده لیلا جواب استعلام
۲۴ فریدی فریده کل مدارک
۲۵ فیروزی جوقان فاطمه گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۲۶ کاظم پور پریسا جواب استعلام
۲۷ کاکاوند مریم گواهی موقت کاردانی- جواب استعلام-عکس
۲۸ کمالی نهاد نرگس جواب استعلام
۲۹ کیانی آمنه کپی واضح از کارت ملی-تعویض عکس-دانشنامه-جواب استعلام
۳۰ گل محمدی فاطمه گواهی اشتغال به کار-جواب استعلام
۳۱ مزینانی سمانه عکس–جواب استعلام
۳۲ مساعدی شقایق کپی تمام صفحات شناسنامه-جواب استعلام
۳۳ مشتاقی فاطمه جواب استعلام
۳۵ مومن کیائی لیلا کپی واضح از کارت ملی-۳ عکس-جواب استعلام
۳۶ ناصری هرق فاطمه کپی واضح از کارت ملی-گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۳۷ نیکوروش ساره جواب استعلام
۳۸ والی محیا جواب استعلام
۳۹ یدالهی سماکوش فاطمه کپی واضح از کارت ملی-جواب استعلام
۴۰ یوسفی نسرین جواب استعلام
۴۱ یوسفی سیاوزان ربابه کپی صفحه توضیحات شناسنامه -جواب استعلام-
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی نقص پرونده کارشناسی حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.