قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای مترجمی خبر بهمن ۹۲
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ زرینی مرضیه دانشنامه
۲ شریعتمداری سحر استعلام-۳ قطعه عکس
۳ شمشیر نسرین گواهی موقت کاردانی۹۲/۱۱
۴ شیخان تهمینه استعلام
۵ محبی کردسفلی الناز گواهی موقت کاردانی۹۲/۱۰-استعلام
به اشتراک بگذارید...
فهرست