قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای هتلداری مهر۹۲
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ ارکان پرستو گواهی موقت کاردانی۹۱/۴/جواب استعلام
۲ توکلی مهناز ریز نمرات/گواهی موقت کاردانی۹۱/۴/جواب استعلام
۳ جداری فرجی ریحانه گواهی موقت ۸۹/۴
۴ دهقانپور فراشاه سیده فرحناز مغایرت تاییدیه 
۵ ذاکری آرزو گواهی موقت کاردانی۸۳/نامه استعلام/دانشنامه
۶ زنگنه حمیده اصلاح تاییدیه
۷ سپاسی اشتیانی ارزو گواهی موقت کاردانی ۹۱/۰۴ /جواب استعلام
۸ عابدی ندا گواهی موقت۸۷/نامه استعلام/دانشنامه
۹ فتحعلی بیگی اکرم گواهی موقت کاردانی۹۱/۴/جواب استعلام
۱۰ فتحی ایدا ۶ قطعه عکس/گواهی موقت کاردانی۹۲/۶/جواب استعلام
۱۱ فرضی وسمه جانی زهرا جواب استعلام
۱۲ مجدی مژگان جواب استعلام/مدارک اشتغال به کار
۱۳ محمدیان زاد زهرا نامه استعلام
۱۴ ملائی کلفتی سودابه گواهی موقت کاردانی۹۱/۱۱
به اشتراک بگذارید...
فهرست