قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی  حرفه ای هتلداری مهر۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده
۱ احمدی زهرا کپی تمام صفحات شناسنامه – گواهی موقت کاردانی- جواب استعلام
۲ ارکان پرستو گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۳ توکلی مهناز ریز نمرات – گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۴ جداری فرجی ریحانه عکس۴ قطعه – گواهی موقت
۵ دبیریان محدثه جواب استعلام
۶ دهقانپور فراشاه سیده فرحناز مغایرت
۷ ذاکری آرزو گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام – دانشنامه
۸ زنگنه حمیده جواب استعلام
۹ سپاسی اشتیانی ارزو گواهی موقت کاردانی  – جواب استعلام
۱۰ عابدی ندا گواهی موقت – نامه استعلام – دانشنامه – ۲ قطعه عکس
۱۱ فتحعلی بیگی اکرم گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۱۲ فتحی ایدا ۶ قطعه عکس – گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۱۳ فرضی وسمه جانی زهرا جواب استعلام
۱۴ مجدی مژگان جواب استعلام – مدارک اشتغال به کار
۱۵ محمدیان زاد زهرا نامه استعلام
۱۷ ملائی کلفتی سودابه گواهی موقت کاردانی
۱۸ نعیما ندا جواب استعلام
۱۹ یاقوتی فرید سارا گواهی موقت کاردانی
به اشتراک بگذارید...
فهرست