امروز : دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ - ۱۰:۳۱ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نقص پرونده کارشناسی حرفه ای گردشگری بهمن ۹۲

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی  حرفه ای گردشگری بهمن ۹۲ اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده  ۱ ابراهیمی ساناز پیوست ۳ و ریز نمرات-گواهی موقت کاردانی -جواب استعلام ۲ اکبری گازرانی فاطمه جواب استعلام ۳ امامزاده جعفری سمانه جواب استعلام ۴ تابیده چی Read More

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی  حرفه ای گردشگری بهمن ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ ابراهیمی ساناز پیوست ۳ و ریز نمرات-گواهی موقت کاردانی -جواب استعلام
۲ اکبری گازرانی فاطمه جواب استعلام
۳ امامزاده جعفری سمانه جواب استعلام
۴ تابیده چی زهرا کپی توضیحات شناسنامه-فرم مشخصات-جواب استعلام
۵ ترکمان جوکاری فاطمه جواب استعلام
۶ تیموری دهخوارقانی وحیده جواب استعلام
۷ جعفری سمیرا گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۸ حیدری زهرا کپی واضح از کارت ملی-فرم مشخصات-جواب استعلام
۹ رمضانی شیدا جواب استعلام
۱۰ عبدویان زاد غزاله پیوست ۳ و ریز نمرات-گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۱۱ فداییان الهام عکس- جواب استعلام
۱۲ کنگرانی فراهانی زهره جواب استعلام
۱۳ محبوبی شیروانه حمیده کپی واضح از کارت ملی-پیوست ۳ و ریز نمرات-گواهی موقت کاردانی – جواب استعلام
۱۴ مظفر فائزه جواب استعلام
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی نقص پرونده کارشناسی حرفه ای گردشگری بهمن ۹۲

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.