قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی هتلداری مهر ۹۱
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ ابراهیمی میانرودی لیلا استعلام
۲ اقاشیری الهام استعلام
۳ تقی لو فریناز گواهی موقت  
۴ چهره گشا الهام گواهی موقت ۹۱/۶ “استعلام
۵ حسینی نگین گواهی موقت ۸۶/۴ 
۶ داغ فراقی ویجویه مژگان دانشنامه
۷ درزی تروجنی مریم گواهی موقت ۹۱/۲ “استعلام
۸ ذوالفقاری رحمانی فاطمه استعلام
۹ رشیدی سکینه گواهی موقت ۹۰/۸ 
۱۰ رضایی ربابه گواهی موقت ۹۰/۴ 
۱۱ رمضانی طرخورانی سمیرا استعلام
۱۲ فتوحی اونجی نرگس السادات گواهی موقت ۹۰/۱۱ 
۱۳ فریددانش فرانک استعلام
۱۴ گودرزی متین ارزو گواهی موقت ۹۱/۴ 
۱۵ لرزاده حورا گواهی موقت ۹۰/۸″فرم انتقال”استعلام
۱۶ مجیدی ایردموسی مرجان گواهی موقت ۹۱/۴ 
۱۷ میرهاشمی مرضیه سادات گواهی موقت ۸۹ جواب استعلام
به اشتراک بگذارید...
فهرست