کلاس های استاد رفیعی و لطفی و عبدیایی روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۱۶ در مکان همایش مذکور (هتل هما) برگزار می گردد.

واحد آموزش

لینک سایت همایش

همایش

به اشتراک بگذارید...
فهرست