قلب شکیبا اندوهگین و آزرده نخواهد شد، کسی که صبر ندارد ایمان ندارد. تحمل از سوی خداوند و شتاب از سوی شیطان است.

دفتر مشاوره مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳ تهران

ساعات حضور: سه شنبه ها ۹ صبح الی ۲ بعد از ظهر

تعیین وقت قبلی رایگان ازحوزه ریاست

1

2

به اشتراک بگذارید...
فهرست