کارگاه آموزشی رابطه فقر و آشپزی عصر روز  پنجشنبه ۵ دی ماه ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی آشپزی و با حمایت امور فرهنگی با حضور تنی چند از استادان و صاحبنظران این عرصه برگزار شد.

فراز بهزادی یکی از اساتید مرکز در این کارگاه با اشاره به وجود نابرابری در جامعه به تبیین مسئولیت اجتماعی رشته آشپزی در کاهش فقر و نابرابری ها پرداخت .

وی با بیان افزایش میزان فقر و گرسنگان در جهان و ایران افزود رشته های تحصیلی بایستی در خدمت مسائل اجتماعی باشند و هنگامی که مشاهده رشد بی رویه فقر باشیم چگونه می توان به طرح عناوین تحصیلی لوکس پرداخت.

مرضیه رشیدی یکی از مدریسین مرکز به بیان تعریف جهانی نسبت به آشپزی پرداخت و آشپزی را شامل علم مهارت و هنر دانست و با بیان فواید رشته آشپزی در زمینه شناخت خواص مواد اولیه و نیز کاربرد  متناسب آنان ادامه داد: شناخت خواص و تناسب میان مواد اولیه باعث بهینه سازی کیفیت، و کاهش اسراف و افزایش تنوع بخشی محصولات غذایی می شود.

وی با اشاره به نو و بدیع بودن رشته آشپزی در سطح آموزش عالی ایران اظهار امیدواری کرد که با گذشت زمان و افزایش قدمت این رشته زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی این رشته تحصیلی در زمینه فقر و نابرابری ایجاد شود.

حسین پاک سرشت نیز به تبیین مفاهیم قرآنی پیرامون پرهیز از اسراف پرداخت و افزود: بر اساس توصیه دین مبین اسلام بایستی نسبت به کاهش فقر و دستگیری از گرسنگان اهتمام وجود داشته باشد. هرجند که این توصیه منافاتی با تحصیل در یک رشته خاص مانند آشپزی ندارد.

زینب رجبی یکی دیگر از مدرسین مرکز نیز بحث گردشگری غذا و تاثیری که می تواند در کارآفرینی و جذب توریسم و افزایش درآمد که خود به نوعی کاهش فقر را در بردارد پرداخت .

وی با بیان اینکه در گردشگری نیز حوزه گردشگری خوراک و گردشگری فقر وجود دارد، تاکید کرد برخی از گردشگران به منظور کاهش فقر در جوامع با برپایی رویداد های گردشگری در مناطق فقیر نشین سعی در کاهش این مسئله اجتمای می نمایند.

در ادامه دانشجویان حاضر به بیان دیدگاههای خود پرداختند و اساتید و صاحبنظران حاضر توضیحاتی را در این خصوص ارائه دادند.

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست