“”” فراخـــوان مسابقه کتابخوانی “””

معاونت فرهنگی دانشگاه مسابقه کتابخوانی با موضوع آثار شگفت گریه ، عزاداری و زیارت امام حسین (ع) و اسرار زیارت عاشورا “کتاب معجزه اشک” را ویژه همکاران و دانشجویان واحد ۳۳ برگزار می کند.

بنا به گزارش معاونت فرهنگی دانشگاه این مسابقه روز سه شنبه مورخ ۳ دی ماه راس ساعت ۱۵ به صورت تستی برگزار می گردد. علاقه مندان به منظور شرکت در این مسابقه فرهنگی می توانند در واحد نگهبانی ثبت نام نمایند.

لازم به ذکر است به نفرات برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

معاونت فرهنگی واحد ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست