قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای آشپزی بهمن ۹۲
اسامی زیر هرچه سریعتر جهت تکمیل پرونده به بایگانی آموزش مراجعه نمایند
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ اصغریان القندیس مریم جواب استعلام
۲ جداری مهدی پور نرگس عکس
۳ حودانلو زهره جواب استعلام
۴ شهبازی نادیا تعویض عکس-جواب استعلام
۵ صفارزاده قندهاری ترمه پیوست ۳ و ریز نمرات-گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
۶ عسکری طرقی فخری پیوست ۳ و ریز نمرات-گواهی موقت کاردانی-جواب استعلام
به اشتراک بگذارید...
فهرست